+358 44 353 3303 [email protected]

Kiinteistön arvonmääritys

Tarjoamme hinnoittelua kiinteistöille

Autamme kiinteistöihin liittyvissä päätöksentekotilanteissa tuottamalla laajuudeltaan erilaisia kiinteistöjen arvonmäärityksiä. Tarjoamme erilaisten kohteiden, kuten toimitilojen, kauppakeskusten, asuntokokonaisuuksien, erityiskiinteistöjen sekä maa-alueiden arvonmääritystä mm. päätöksenteon tueksi. Tarjoamme arvonmääritystä aina yksittäisistä kiinteistöistä useiden kohteiden muodostamiin suurempiin portfolioihin.

Noudatamme arvioissa kansainvälisiä arviointisuosituksia ja -ohjeita. Hyödynnämme toiminnassamme myös matemaattiseen mallinnukseen ja tekoälyyn perustuvia työkaluja, joiden avulla pystymme vahvistamaan entisestään arvonmääritysprosessiemme luotettavuutta. Jatkuva markkinatilanteen ja kiinteistömarkkinadatan analyytinen seuranta luovat kokemuksemme mukaan vankan pohjan kiinteistöjen arvonmääritykselle.

Toimimme koko Suomen alueella, ja osaamisemme kattaa kaikki kiinteistötyypit. Kiinteistöjen arvonmäärityspalveluidemme asiakkaisiin lukeutuvat mm. kotimaiset ja kansainväliset sijoittajatahot, yritykset, julkisyhteisöt ja asunto- ja kiinteistöalan konsultit.

Kiinnostuitko tai haluatko kuulla lisää?